شعبه ها

 • تهران - تهران (دفتر مرکزی)
 • داروخانه ها: ۱۰۱۳ مساحت انبار: ۱۰,۰۰۰ ناوگان توزیع: ۷
 • 021-65236391
 • 021-65236391
 • باغستان شهریار - خیابان بهار - پلاک 34 - کد پستی 1554918433
 • آذربايجان غربی - ارومیه
 • داروخانه ها: ۳۲۰ مساحت انبار: 450 ناوگان توزیع: ۲
 • 044-32416804
 • 044-32417558
 • کيلومتر سه جاده سلماس - روبروی روستای قزل عاشق - کد پستی 5737166888
 • اردبیل - اردبیل
 • داروخانه ها: 000 مساحت انبار: 000 ناوگان توزیع: 0
 • 045-33640800
 • 045-33640800
 • میدان ایثار - شهرک صنعتی فاز یک - خیابان نهم - قطعه 54 - بهرسان دارو - کد پستی 5618415515
 • اصفهان - اصفهان
 • داروخانه ها: ۱۰۰۲ مساحت انبار: ۱,۴۰۰ ناوگان توزیع: ۳
 • 031-35721362
 • 031-35721362
 • شهرك صنعتي جي - خيابان سوم - فرعي اول - بهرسان دارو - کد پستی 8159484186
 • تبريز - تبريز
 • داروخانه ها: ۴۷۷ مساحت انبار: ۵۰۰ ناوگان توزیع: ۲
 • 041-36370725
 • 031-36370726
 • جاده تهران - بالاتر از سه راهی اهر - روبروی جایگاه سیفی پور - کوی بتن آماده- بهرسان دارو - کد پستی 5151111111
 • خراسان رضوی - مشهد
 • داروخانه ها: ۸۶۶ مساحت انبار: ۱,۰۰۰ ناوگان توزیع: ۴
 • 051-36516158
 • 051-36515139
 • جاده سنتو - خیابان آزادی 117 کوچه شهر سنگ 6 - پلاک یاهو 121 - کد پستی 9891113111
 • خراسان شمالي - بجنورد
 • داروخانه ها: ۶۲ مساحت انبار: ۳۰۰ ناوگان توزیع: ۱
 • 058-32420454
 • 051-32420455
 • ابتداي جاده مشهد - روبروي اداره برق - کد پستی 9415666636
 • خوزستان - اهواز
 • داروخانه ها: ۳۱۹ مساحت انبار: ۵۰۰ ناوگان توزیع: ۲
 • 061-33739199
 • 061-33739199
 • پليس راه جديد انديمشک - خيابان صنعت 2 –روبروی ماکارانی معراج - کد پستی 613354715
 • زنجان - زنجان
 • داروخانه ها: ۲۲۲ مساحت انبار: ۳۰۰ ناوگان توزیع: ۲
 • 024-33784992
 • 051-33784992
 • انتهای خيابان پروين اعتصامی – روبه روی دانشگاه تربيت معلم - کد پستی 4516746175
 • فارس - شيراز
 • داروخانه ها: ۵۹۰ مساحت انبار: ۷۰۰ ناوگان توزیع: ۳
 • 071-37241494
 • 051-37241494
 • بلوار نصر شرق - نبش کوچه 3 - جنب شرکت پرنیان مهرام - مجتمع آسیا - کد پستی 7148813556
 • قم - قم
 • داروخانه ها: ۱۰۵ مساحت انبار: ۳۰۰ ناوگان توزیع: ۱
 • 021-65236391
 • 0251-65236391
 • باغستان شهریار - خیابان بهار - پلاک 34 - کد پستی 1554918433
 • کردستان - سنندج
 • داروخانه ها: ۱۲۹ مساحت انبار: ۳۰۰ ناوگان توزیع: ۱
 • 021-65236391
 • 021-65236391
 • شهرک صنعتی شماره یک - صنایع شیر پاک آرا - خیابان سمت راست - سوله دوم شمالی - کد پستی 6616873773
 • کرمان - کرمان
 • داروخانه ها: ۴۲۴ مساحت انبار: ۴۰۰ ناوگان توزیع: ۳
 • 034-32756384
 • 034-32756384
 • شرف آباد – بین کوچه 23 و 25 - بعد از بانک صادرات جنب نانوایی - کد پستی 7614963409
 • کرمانشاه - کرمانشاه
 • داروخانه ها: ۲۳۷ مساحت انبار: ۴۰۰ ناوگان توزیع: ۱
 • 083-34311484
 • 083-38275620
 • کیلومتر پنج جاده بیستون - روبروی تالار پرواز - کد پستی 6744191117
 • کهگيلويه و بويراحمد - ياسوج
 • داروخانه ها: ۱۱۹ مساحت انبار: ۳۰۰ ناوگان توزیع: ۱
 • 074-33243259
 • 074-33243259
 • شهرک صنعتی شماره 1 (بلکو) - بلوار صنعت – صنعت شرقی چهار - کد پستی 6744191117
 • گيلان - رشت
 • داروخانه ها: ۲۱۴ مساحت انبار: ۴۰۰ ناوگان توزیع: ۱
 • 013-33730633
 • 013-33730633
 • بلوار وليعصر - روبروي بيمارستان آريا - کد پستی 4179986783
 • لرستان - خرم آباد
 • داروخانه ها: ۱۴۱ مساحت انبار: ۲۵۰ ناوگان توزیع: ۱
 • 066-33432226
 • 066-33432225
 • شهرک صنعتی شماره 2 (جاده کوهدشت)–خیابان صنعت غربی –کوچه جنب تاسیسات بوتان - کد پستی 6814685336
 • مازندران - بابل
 • داروخانه ها: ۵۵۸ مساحت انبار: ۵۰۰ ناوگان توزیع: ۲
 • 011-32163166
 • 011-32163166
 • كيلومتر 5 جاده قائم شهر - جاده هتكه پشت - کد پستی 4748167147
 • همدان - همدان
 • داروخانه ها: ۲۲۲ مساحت انبار: ۳۰۰ ناوگان توزیع: ۲
 • 081-34383428
 • 081-34383428
 • شهرک صنعتي بوعلي - خيابان شانزدهم - کد پستی 6518114479