معرفی بهرسان

شرکت بهرسان دارو در پانزدهم مرداد سال 1385 مجوز فعالیت در زمینه توزیع سراسری داروهای انسانی را دریافت کرد.این مجوز در سال 1394 با اجازه توزیع داروهای نیازمند به زنجیره سرد ، کامل شد .

شرکت بهرسان دارو جهت تحقق اصل پوشش صددرصدی ، در عرض چند سال اول فعالیت خود با ایجاد 17 شعبه 30 استان کشور را تحت پوشش توزیع مویرگی خود قرارداد و هم اینک کلیه نقاط کشور از سرویس مویرگی این شرکت بهره مند هستند.

شعب این شرکت توسط بیش از حدود 300 پرسنل استخدامی اداره میشود و هیچیک از آنها شبه شعبه نیستند و یا به اصطلاح برون سپاری نشده اند. از 17 انبار ایجاد شده ، شعبه اصفهان و مرکزی(تهران) ملکی و بقیه استجاریست.

انبار مرکزی این شرکت در حدود 7هزارمترمساحت دارد و با متوسط ارتفاع 8مترو قفسه بندی کامل ، نیاز این شرکت را بخوبی پوشش داده است . این انبار یکی از انبارهای مجهز و به روز این کشوراست و همواره بعنوان مثال سازمان غذا و دارو از یک انبار بسیار خوب مطرح میشود.

2500متر فضای اداری شامل رستوران ، سالن همایش ، هتل ، اتاقها و سالن های کار نیز بر روی این انبار ساخته شده و کلیه امور شرکت بهرسان دارو در همین مرکز تجمیع شده است .

توزیع دارو به داروخانه در حداکثر 24 ساعت پس از درخواست ، همواره به عنوان یکی از اصول اساسی نظام توزیع شرکت بهرسان دارو بر آن اصرار شده و با آنکه تحقق این اصل با 17 دپو ، نیاز به شیفتهای شبانه ، شروع بارگیری از اولین ساعات بامداد و تمهیدات و هزینه های دیگری دارد ، تا کنون بیش از نود و پنج درصد از این اصل محقق شده است .

ناوگان توزیع این شرکت متشکل از حدود 40 کامیون و کامیونت است که از این تعداد ، 32 دستگاه کامیون ایسوزو در مالکیت شرکت بهرسان داروست .